Fysiurgisk massage

Fysiurgisk massage


I den fysiurgiske massage er musklerne i centrum.

Ved hjælp af dybdegående massage ønsker vi at opnå:


- Lokal øgning af blodtilførelsen til vævet

- Afspænding af muskler og fascier 

- At løse sammenklistringer i musklerne og i arvæv

- Psykisk afspænding og reduktion af stress

- Forbedret stofskifte i vævet